�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
finance
SOS > finance > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS


informace o osobn� n�t�v� na�eho inspektora M.B.A. finance St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 24.10. 2007 Jaroslav Sojka, Ostrava:
V roce 1995 jsem se rozvedl a d�ti byli sv��eny do p��e matky kter� na moj� adrese ji� nebydlela.Star�� dcera v t�to dob� m�la ji� 15 let kdy se ods�hovala a bydlela s matkou a ji� nikdy u mne na m� adrese nebydlela. Dnes,tj.24.10.2007 p�i�el do schr�nky dopis s t�mto upozorn�n�m o n�t�v� inspektora M.B.A. pokud se nezaplat� dluh ve v��i 1698,00 K�, dcera tvrd� �e o ni�em nev� a p�ede�l� dopisy �dajn� telef.vy��dila.M�m novou rodinu a nev�m, jak postupovat,aby exekutor neza�al zabavovat majetek m�j a m� dru�ky, kde m� dce�i nic nepat��.Zar�� mne, �e si firma M.B.A. nezjist� trval� pobyt m� dcery a u� v�bec nev�m o jakou pojistnou smlouvu by se mohlo jednat, kdy� na m� adrese,na kterou nyn� chod� "v�hru�n� dopisy o exekuci",�bydlela m� dcera je�t� jako nezletil� a jako nezletil� nemohla ani uzav�rat ��dn� pojistky,�v�r. smlouvy atd....
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

M.B.A Finance / AIG EUROPE S.A. St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 22.10. 2007 Jaroslava Pet��kov�, Lu�n�:
I m� p�i�el podobn� dopis s dlu�nou ��stkou... Dopis nebyl "doporu�en�" a p�i�el na adresu, kde ji� nebydl�m - v dopise nebylo krom� �. poj. smlouvy nic, z �eho by se dalo vy��st o jak� dluh u kter� spole�nosti se jedn�, pan� Jano�kov� (jestli to v�bec bylo prav� jm�no...) nebyla vst��cn� ani se nesna�ila jak�mkoliv zp�sobem pomoci �i poradit, jen �ekla, odkud "�dajn� dluh poch�z�" (AIG EUROPE S.A.) a a� za�lu �estn� prohl�en� o nepravosti dlu�n� ��sky, �e ji po�le k p�ezkoum�n�. S touto spole�nost� (AIG EUROPE S.A.) jsem jakt�iva nem�la nic spole�n�ho - pokud v�m, tak v�t�inou pr�b�n� chod� upom�nky - pokud jde o solidn� firmu... Rozhodn� nehodl�m platit bez toho, ani� bych vid�la "�dajnou" pojistnou smlouvu s m�m vlastnoru�n�m podpisem. Jedn� se o 5 let starou z�le�itost a je to cel� nev�rohodn�... Dlu�n� ��stka nen� sice velk�, ale i tak nem�m v �myslu n�komu dop��vat blaho kdy� m�slo u� stoj� 30K�... Cel� je to nesmysl a podloudnictv�, pokus o to, jak nap�lit slu�n� pracuj�c� a dan� plat�c� lidi. Hodn� trp�livosti podobn� zasa�en�m p�eje Jarka
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Pokud chcete s touto firmou neco udelat prosim kontaktujte me St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Aktivn� �esk� Mobil a.s., �imick� 780/61, Praha 8
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 22.10. 2007 Karel Belik, Liverpool:
Karel Belik, jsem momentalne v Anglii a zde se hodne pravniku vubec divi, co vsechno se deje v Cechach. Moji rodice byli pripraveni o byt firmou ACM, ale ja jim pomaham, vim ze existuje zpusob, jak tuto firmu znicit, dostat sve penize zpet, ale chce to opravdovou vydrz.
Hlavacek a spol jsou pouze byli kone, ta firma ma za sebou mafii a jediny kdo je muze znicit je utvar pro odhalovani organizovaneho zlocinu.
Konatktujte me prosim vsichni, co jste byli podvedeni, pokud to nechcete takto nechat.
[email protected]
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

AIG EUROPE/M.B.A. Finance s.r.o. Jaroslava Jezka 790 01 Jesenik St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 19.10. 2007 Stepanka Bilska, Hrusky:
Dne 19.10.2007,Stepanka Bilska,Hrusky
Mam 81 let tato firma po mne vymaha dluh.Nikdy jsem nemela s temito firmami nic spolecneho.Poradte jak se branit dali mi 5deni lhutu na zaplaceni dluhu o kterem ja nic nev�m.Obratim se na Ceskou policii a podam trestni oznameni,nebo to vyresi televize NOVA.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

AIG EUROPE St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 18.10. 2007 Adolf Schmidt, Cesky Krumlov:
Vazena pani, mam ty same zkusenosti,po telefonatu s uvedenou odpovednou osobou na vymahani dluhu,mi bylo tez zdeleno,ze mam napsat prohlaseni a v pripade ze me prohlaseni nebude pravdive,tak to bude brano,jako trestny cin. Mate-li zajem ozvete se mi podame spolecne trestni oznameni. Dekuji Schmidt A.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Vym�h�n� �dajn�ch nedoplatk� firm� SpiNet, a.s. St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 15.10. 2007 P�nek Jan, Nov� M�sto:
I j� jsem m�l ji� tu �est b�t v kontaktu s firmou M.B.A Finance. �dajn� jim bylo postoupeno vym�h�n� m�ho �dajn�ho dluhu v��i v��e jmenovan� firm� (z let 1995 a 1996!!!). O ��dn�m dluhu nev�m, ve firm� SpiNet mi �ekli, �e tak star� pohled�vky u� asi nenajdou... Jinak situace s kontaktem fy M.B.A.F. jsou a� identick� s osotatn�mi p��sp�vky. Prvn� telefon�t vezme z�znamn�k, po n�jak� dob� nevydr��te a zavol�te podruh�. Tentokr�t u� to vezme �iv� bytost, kter� V�s po vyslechnut� po��d� o m�stop��se�n� prohl�en� atd., atd.
Co se zn�mkov�n� t��e, dal bych 3, proto�e dan� osoba (V�clav Duchek) se tv��ila opravdu vst��cn�, ale vzhledem k tomu, �e mi jejich dopis p�i�el v ok�nkov� ob�lce a nad mou adresou z ok�nka k�i�el n�pis "Rychl� exekuce!", d�v�m 7, to vlastn� nemohu... tak�e 5 podtr�en�! To je opravdu na �alobu.
Jan P�nek
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

M.B.A. Finance s.r.o., Jesen�k - je ur�it� podvod St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 05.10. 2007 Eva Rottov�, Plze�:
I j� jsem obdr�ela oby�ejnou po�tou dopis od M.B.A. Finance Jesen�k, �e jsem uzav�ela smlouvu s AIG EUROPE, S.A., pobo�kou pro �eskou republiku na �razov� poji�t�n� v roce 2002. Kontaktn� osoba je Veronika Jano�kov�, kter� jsem se v�era dovolala a� po 8m�, proto�e bu� telefon byl vypnut� nebo fungoval jen z�znamn�k. Pan� Jano�kov� m� upozornila, �e pokud jsem tedy smlouvu neuzav�ela, tak m�m poslat �estn� prohl�en�, ale pokud zjist�, �e to nen� pravda, tak je to trestn� �in. Odpov�d�la jsem j�, �e naopak m� se zd�, �e cel� tato z�le�itost je podvod a �e hodl�m jejich dopis p�edat na policii, co� ud�l�m. V�en� lid�, nenechte se zastra�ovat podobn�mi institucemi a nic nepla�te. Na�la jsem si v obchodn�m rejst��ku, �e AIG Europe, S.A. je zaps�na od 8. 2. 2007 jako z�izovat - zahrani�n� osoba Francouzsk� republika - to existuje? :) M�jte se kr�sn� a nenechte se "vyto�it".
Reakce firmy:
Na�e spole�nost v ��dn�m p��pad� nem� v �myslu jednat protipr�vn�, nato� se dopou�t�t trestn� �innosti. Na�e spole�nost pouze prov�d� inkasn� proces u pohled�vek, kter� ji byly v��itelem sv��eny k �e�en�.
Pakli�e m� upom�nkou osloven� osoba v�hrady k opr�vn�nosti dluhu, naprosto legitimn� m��eme tuto v�hradu tlumo�it v��iteli, ale v�dy na z�klad� minim�ln� �estn�ho prohl�en� dlu�n�ka. P�esn� na tom se sna�ila kolegyn� Veronika Jano�kov� dohodnout. Jsem si naprosto jist, �e z jej�ch �st nezazn�lo nic o tom, �e v p��pad� nezasl�n� takov�ho �estn�ho prohl�en� p�jde ze strany dlu�n�ka �i domn�l�ho dlu�n�ka o trestn� �in. Pouze bylo �e�eno n�co v tom smyslu, �e neobdr��me-li �estn� prohl�en�, budeme pokra�ovat v inkasn�m procesu. Tak� chci ubezpe�it, �e telefon na kontaktn� lince na�� spole�nosti nen� v pracovn� dob� nikdy vypnut; p��slu�n� pracovn�ci naopak v pr�b�hu cel�ho dne �e�� des�tky telefonick�ch hovor�, proto ten z�znamn�k. Domn�v�m se, �e pan� Rottov� nevy�etla spr�vn� �daje v obchodn�m rejst��ku o spole�nosti AIG Europe, S.A., registrace t�to spole�nosti spl�uje naprosto v�echny n�le�itosti. Jinak by ani nebyla souden do tohoto obchodn�ho rejst��ku zaps�na.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Amat��i nebo podvodn�ci St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 01.10. 2007 Viktor �ubajev, Praha:
Dobr� den. Rovn� j� obdr�el ji� 2 dopisy (ne doporu�en�) s v�zvou k �hrad� �dajn� pohled�vky �SOB Poji��ovny cca 10let star�. Odvol�vka byla na smlouvu, kterou jsem nikdy nevid�l. 6�dn� upom�nky jsem nikdy neobdr�el. N�rokovan� pen�le stanovila fa M.B.A. Finance na 125% vym�han� ��stky. Dopisy h�u do ko�e a hodl�m reagovat a� v p��pad�, �e se fa rozhodne ne�et�it na �patn�m m�st� a za�le dopis doporu�en�. Pot� zah�j�m korespondenci. V prvn� �ad� budu cht�t podrobn� specifikovat �dajnou smlouvu, na kterou se fa M.B.A. Finance odvol�v�. Pak se uvid�. A� tak nebo tak, M.B.A Finance ode mne neuvid� ��dn� pen�ze. Z�ejm� takov�mto dopisem oslov� v�t�� mno�stv� lid� s t�m, �e n�kter� se jim povede vystra�it a podv�st. Pokud neobdr��m bez jasn�ch dodklad� a pat�i�nou cestou informaci, za co po�adovanou ��stku dlu��m a obdr��m je�t� jeden podobn� dopis, d�m si tu n�mahu a nech�m m�mi partnery Petru Wolfovou a jej� kolegy d�kladn� prolustrovat.
Reakce firmy:
- Povinnost zas�lat v�zvy doporu�enou z�silkou nen� v p��pad� obvykl�ho upom�n�n� o �hradu dlu�n� ��stky stanovena ��dn�m pr�vn�m p�edpisem.
- D�le bych r�d uvedl, �e v��itel nen� povinen dlu�n�ka opakovan� upom�nat, zat�mco dlu�n�k je povinen plnit sv�j dluh nejpozd�ji do dne splatnosti, jinak se s�m ocit� v prodlen� a jedn� protipr�vn�.
- Co se t�k� v��e �rok� z prodlen�, tak ty jsou vypo��t�v�ny dle z�kona (tj. 2 n�sobek diskontn� sazby) a je klidn� mo�n�, �e u 10 let star�ho dluhu mohou tyto �roky �init v�ce, ne� �in� samotn� dlu�n� ��stka.
- Pokud se n�m stane a nejedn�me tak nikdy v�dom�, �e dlu�n�k si nen� dluhu v�dom, nebo je schopen dolo�it nap�. ��dn� vypov�zen� p�edm�tn� smlouvy nebo ��dn� uhrazen� dot�en�ch nedoplatk�, vyzveme jej k dolo�en� kopie dokladuj�c� v��e zm�n�nou skute�nost.
- Oslov�me-li dlu�n�ka, kter� nen� dlu�n�kem, proto�e se nap�. jedn� o n�jak� pojistn� podvod apod., vy��d�me si od takov� osoby �estn� prohl�en� o tom, �e p�edm�tnou smlouvu nikdy nepodepsal a toto �estn� prohl�en� p�edlo��me v��iteli k posouzen�. D�razn� odm�t�m tezi, �e by na�e �innost nesla sebemen�� znaky podvodu. Na�im c�lem sice je �sp�n� vymoci maximum sv��en�ch pohled�vek, ale nikdy nevym�h�me neopravn�n� dluhy, je-li n�m tato neopr�vn�nost dolo�ena. Nev�m, co pan �ubajev mysl� on�m \"prolustrov�n�m\", ale chci jej ujistit, �e na�e spole�nost a ��dn� n� zam�stnanec (v�. Petry Wolfov�) neporu�uje ani jeden platn� z�kon �R!
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

jak si p�j�it,nic nedostat a o v�e p�ij�t St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Aktivn� �esk� Mobil a.s., �imick� 780/61, Praha 8
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 24.09. 2007 Du�an B., Neratovice:
p�ed rokem jsem, ��dal o p�j�ku 200000 u ACM money,p�edb�n� schv�leno,po p�e�ten� smlovy jsem odstoupil,p�semn� i telefonocky v�e zru�il,roz�arov�n� bylo kdy� po notn� dob� p�i�lo vy��tov�n� na 260000 za nedodr�en� smlouvy,neposkytnut� nemovitosti ( byt 3+1) k p�episu a spousty dal��ch v�c�,po odvol�v�n� se do�lo na rozhod�� ��zen� v duchu hesla "koho chleba j�,toho p�sen zp�vej",dal�� odvol�n�,koloto�,rok nic a dnes jsem zjistil �e m�m na ��tu st�tn� blokaci 270000 korun od exekutora,moc p�kn� jak lze ��dat o pomoc a p�ij�t i o v�c ne� o kolik jsem ��dal,chyst�m p�eklad do Aj a zasl�n� k mezin�rodn�mu soudu do �trasburfu,takto p�eci nen� mo�n� leg�ln� vyd�l�vat a rujnovat lidi,jedin� �e�en� mn� napadf� vz�t zbra� a vy�istit ten Auhi��v chl�v!!!
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Podobn� a je�t� h��e se chov� FAST HYPO. St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Aktivn� �esk� Mobil a.s., �imick� 780/61, Praha 8
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 17.09. 2007 Alena Filipov�, Hradec Kr�lov�:
FAST HYPO si nemovitosti v hodnot� min.6,5mil p�evedlo na sebe.A�koliv klient nedlu�il jedinou spl�tku.M� exekuci i na podnikatelsk� ��et a FAST HYPO po nich ��d� p�es 4mil.K�.Dal�� podveden� od t�to spole�nosti napi�te sv� zku�enosti na:[email protected] zku�enosti s AMC pi�te tak�.P�ipravuje se �aloba.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

ACM money a.s. - jak p�ij�t o st�echu nad hlavou!!! St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Aktivn� �esk� Mobil a.s., �imick� 780/61, Praha 8
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 31.08. 2007 Marie Pufferov�, Borovany:
V b�eznu 2005 jsme za��dali o rychlou p�j�ku spole�nost ACM money a.s, s t�m, �e bude vy��zena do 5 dn�.Telefonn� oper�torka byla velmi ochotn� a vst��cn�.Do t�� dn� n�m p�i�la po�tou p�edschv�len� p�j�ka ve v��i K� 250.000,-.V�e pot�ebn� jsme vy�izovali se spole�nost� po telefonu, smlouvy n�m p�i�ly po�tou.�v�r n�m byl poskytnut, pen�n� prost�edky n�m p�i�ly v �ervenci 2005, ov�em ve v��i K� 160.000,-(pon�enou o poplatky za\" p�ednostn� vy��zen� �v�ru\" a pon�enou o pokutu za nepoji�t�n� - bohu�el vina byla na na�� stran�,neov��ili jsme si, zda poji��ovna vinkulaci zaslala ACM).�v�r jsme spl�celi ��dn� ka�d� m�s�c a� do doby, kdy man�el p�i�el o zam�stn�n�. Spozdili jsme se se spl�tkou a spole�nost ACM n�m vypov�d�la smlouvu. Sna�ili jsme se s nimi jednat a byli jsme solventn� dlu�n� spl�tky doplatit a d�le pokra�ovat ve spl�cen�. ACM n�m to umo�nila, ov�em s t�m, kdy� m�sto cca K� 21.000,- kter� jsme dlu�ili, zaplat�me cca K� 60.000,-. Tuto ��stku jsme nebyli solventn� zaplatit - bohu�el!!! Roz�arov�n� p�i�lo, kdy� jsme obdr�eli celkov� vy��tov�n�. ��stka, kterou po n�s spole�nost po�adovala byla ve v��i cca K� 500.000,-. Obsahovala �v�r nav��en� o �roky s poplatkem za zru�en�, co� jsme schopni akceptovat - to je pro n�s samoz�ejmost�. Dal�� poplatky v�ak pro n�s nejsou pochopiteln� jako poplatek za neschopnost spl�cet ve v��i K� 79.000,-, pokuty za nepoji�t�n� nemovitosti (ji� v��e zm�n�n�)... !!! Kdy� jsme cht�li poplatky vysv�tlit od spole�nosti, tak n�m bylo sd�leno, �e se dr�� \"v�eobecn�ch podm�nek pro poskytnut� �v�ru\" - kter� jsme nikdy nevid�li. Bohu�el samoz�ejm� ve smlouv� o �v�ru jsme podepsali, �e jsme s nimi byli sezn�meni !!! - p o z d � !!! N�sledovalo rozhod�� ��zen� od spole�nosti Honesta,s.r.o. S hr�zou jsme �etli rozhod�� n�lez a zjistili jsme, �e z tohoto koloto�e ji� nen� �niku.Rozhodce rozhodl, �e m�me spole�nosti zaplatit cca 500.000,- a to do 5 dn�. P�i nezaplacen� n�m dluh nar�stal pro n�s astronomickou ��stkou (denn� �ro�en�, denn� pokuta). Dostali jsme se do psychick�ch probl�m�, kter� nikomu nep�eji. Nakonec jsme se s man�elem rozhodli, nemovitost, na kter�m v�zlo z�stavn� pr�vo ACM prodat. ACM s t�m souhlasila. Prodej nemovitosti nen� ot�zkou jednoho t�dne a tak do�lo k tomu, �e na na�� nemovitost byla vyhl�en� dra�ba ze strany ACM. Nakonec se n�m nemovitost poda�ilo prodat, tak �e k dra�b� nedo�lo. Za zru�en� dra�by si ACM na��tovala dal�� astronomickou ��stku - cca 150.000,- (za dra�bu, kter� se nekonala - nepochopiteln�). ACM jsme nakonec zaplatili cca K� 850.000,-., co� byla prodejn� cena nemovitosti. Tak�e jsme p�i�li o v�echno, hlavn� o st�echu nad hlavou.
Uzn�te, �e to nen� �patn� v�d�lek b�hem 2 let vyd�lat cca K� 650.000,- + ji� zaplacen� spl�tky cca K� 120.000,-.
Mysl�m si, �e tato spole�nost vyd�l�v� na lidech obrovsk� ��stky a nejsem si jista, zda v souladu se z�konem.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

vym�h�n� dluhu po zesnul�m �lov�ku St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 26.06. 2007 Ivana Hofmannov�, �st� nad Labem:
M�j otec V�clav Dane� zem�el 1.2. 2004. Zanechal po sob� v d�dictv� osobn� automobil Opel Corsa, poji�t�n� u poji��ovny UNIQA. V �ervnu 2007 jsem se od soused� v dom� dozv�d�la, �e n�kdo hled� telefonicky m�ho otce. Zavolala jsem tedy na zm�n�n� nadiktovan� ��slo a dozv�d�la jsem se, �e m�ho otce hled� pr�v� firma M.B.A. Finance. �lo jim o dluh, kter� vznikl po smrti m�ho otce t�m, �e od �nora 2004 p�estal platit poji�t�n� za sv� auto. Jist� se mnou budete souhlasit , �e mrtv� �lov�k u� ��dn� slo�ensky platit nem��e.Po zdlouhav�m d�dick�m ��zen� p�ipadlo auto m� a j� ho okam�it� z poji��tovny UNIQA odhl�sila. S pracovnic� M.B.A. Finance jsem se dohodla, �e otec bohu�el zesnul, dluh je tedy nevymahateln� a �e jim mohu poslat �mrtn� list.To jsem tak� bez odkladu ud�lala. Pracovnice m� ujistila, �e t�m bude cel� z�le�itost vy��zena. Hned DRUH� den r�no m� telefonicky kontaktoval dal�� pracovn�k firmy M.B.A Finance a tvrdil mi, �e jsem jim ji� P�ED �ASEM sl�bila poslat �mrtn� list otce a �e jsem to neud�lala. Ujistila jsem ho, �e jsem s jeho spolupracovnic� mluvila teprve p�ed p�r hodinami a �e nem�m ani adresu, na kterou bych �mrtn� list poslala /pan� mi j� slibila poslat spole�n� s jak�msi dopisem/. Pracovn�k mi tedy jejich adresu nadiktoval s t�m, �e to bude rychlej�� ne� �ekat na dopis od nich.�mrtn� list jsem okam�it� poslala. Jak� bylo m� p�ekvapen�, kdy� jsem po t�dnu p�ijela ze zahrani�� a ve schr�nce jsem m�la dopis adresovan� OP�T m�mu zesnul�mu otci (tentokr�t dopln�n� o m� jm�no v adrese, aby po��t�k v�d�l, do kter� schr�nky ho m� vhodit). Dopis byl "vymaha�sky" nesmlouvav� a v�hru�n�. Obvi�oval m�ho zem�el�ho otce z �mysln�ho neplacen� dlu�n� ��stky, upozor�oval na mo�n� trestn� postih /citac� z Trestn�ho z�kona �R./ A to i p�es to, �e jsem pracovn�k�m formy ji� dvakr�t telefonicky vysv�tlila celou vzniklou situaci./...Cituji z dopisu: "Proto�e nereagujete na upom�nky a do dne�n�ho dne neplat�te V� dluh..p�ed�v�me p��pad advok�tovi...sd�lujeme v�m �e t�mto v� dluh okam�it� naroste o dal�� ��dov� tis�ce a� desetitis�ce K�!!" Nem�m nic proti vymaha�sk�m firm�m, kterou firma M.B.A. Finance bezesporu - je a� se j� to l�b� nebo ne. Dluhy se maj� platit. Zvl᚝� ty milionov�. Ale ono je asi jednodu��� cht�t ty mal�, stokorunov�, tis�cikorunov�. Opravdu si mysl�m, �e dluhy se maj� platit. Ale z�rove� trv�m na tom, �e i takov�to slu�ba spole�nosti jako je vymaha�stv�, m� m�t sv�j etick� kodex. Zvl᚝ pokud jde o tak citliv� ot�zky jako jsou �mrt� dlu�n�k�. M�j otec nikdy NIC NIKOMU nedlu�il. Prost� jen ne�ekan� zem�el. A nezaslou�� si, ani po sv� smrti, dost�vat dopisy podobn�ho charakteru. A stejn� tak jako firma M.B.A, Finance se dr�� hesla "Nikdy nerezignujeme na vym�h�n� Va�eho dluhu" j� zase tvrd�m "Nikdy nerezignuji na etiku a slu�n� chov�n�"..a o�ek�v�m t�mto ze strany firmy alespo� omluvu za necitliv� postup!! Neberu toti� vymluvy typu :" Dopisy a upom�nky jsou rozes�l�ny automaticky, tak�e v�m byla odesl�na a teprve pak jsme dostali v�mi poslan� �mrtn� list, klidn� na dopis zapome�te"..ono se zapom�n� toti� t�ko.
Reakce firmy:
P�i �e�en� jednoho ka�d�ho p��padu pohled�vky, kter� byla na�� spole�nosti p�ed�na v��itelem k inkasu, na�e spole�nost vych�z� z podklad�, kter� j� byly p�ed�ny v��itelem a postupuje podle p�edem stanoven�ch pravidel co do po�ad�, typu, obsahu i �asov�ch rozmez� odes�lan�ch v�zev k pln�n�. Bohu�el, na�e spole�nost nen� org�nem st�tn� spr�vy ani j� nen� sv��en v�kon moci v�konn� ze strany st�tu, proto nejsme opr�vn�ni jakkoli nahl�et do neve�ejn�ch evidenc�, nap�. do evidence obyvatel MV�R, ze kter� bychom se jist� dozv�d�li, �e dlu�n�k zem�el. Je nemil�, �e jsme pana Dane�e takto nevhodn� oslovili, nicm�n� v po��tc�ch tohoto p��padu se jist� nejedn� o selh�n� z na�� strany ani ze strany v��itele, ale prost� o d�sledek toho, �e se v��itel o smrti dlu�n�ka nedozv�d�l a ani dozv�d�t nemohl. Dal�� v�voj v t�to z�le�itosti ji�, bohu�el, je poznamen�n chybou, ke kter� do�lo v na�� spole�nosti, kdy� jeden z pracovn�k� nezaktualizoval informace v na�� datab�zi o tom, �e dlu�n�k zem�el. Proto potom ode�la dal�� upom�nka, kter� ji� odej�t nem�la. Za chybu se pani Hoffmanov� samoz�ejm� omlouv�me. Jen dod�v�m, �e v sou�asnosti je inkasn� proces ukon�en.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

klamn� informace St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �esk� poji��ovna, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 13.06. 2007 Helena ��kov�, Brno:
v dopise ze dne 25.4.2007, kter�m mi (dle ekonomock�ch podm�nek) zm�nili ��stku poji�t�n�, mi sd�luj�, �e "pokud plat�te po�tovn� pouk�zkou, dostanete ji na dal�� pojistn� obdob� ji� s nov� upraven�m pojistn�m". Dodnes nic nedo�lo, oper�torka mi sd�lila, �e slo�enky byly pro leto�ek zru�eny a �e �esk� poji��ovna nen� povinna toto klient�m oznamovat.
Budi� tento postoj pro v�echny varov�n�m, proto�e takto m��e - p�i nezaplacen� pojistn�ho doj�t k vypov�zen� smlouvy za strany �.P.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Vymah�n� �dajn�ho nedopatku St�l� odkazUd�len� zn�mka: 1
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 08.05. 2007 Ilona Pot��kov�, Drahany:
V�en� spot�ebitel�,toto uv�d�m sp�e jeko radu .Dne 15.3.07 do�el druhovi dopis z firmy M.B.A. Finance s.r.o..Jaroslava Je�ka 925/20 79001 Jesen�k.V�c: kontrola /daj�-evidence nedoplatku -na z�klad� pln� moci ud�len� �SOB poj.vy��zen� nedoplatku kter� eviduj� u jeho smlouvy.�.....z roku 2000 .Nedoplatek m�l �init 1809 k�Byl tvo�en z dlu�n� ��stky 1550.00k� �SOB a259.00 /rok na konto M.M.A.finance.Jeliko� druh m� 55 let a poj�t�n� m�l v�dy u �esk� poj.volala jsem na firmu M.B.A. finance jejich pracovn�k pan Ale� Kov�� mi �ekl,�e ale dluh mus� zaplatit na mou n�mitku ,�e takovou smlouvu nem�l mi �ekl a� tedy nap�e �est. proh. na to odpov�d�l- Va�i zpr�vu jsem obdr�el odpov�m jakmile budu moci.Do dne�n�ho dne neodpov�d�l!�la jsem na �SOB poj. v Prost�jov� a tam jsem �ekla ,�e ��d�m kopii smlouvy ze kter� vzniklo pen�le ,tak� jsem tamn� pracovnici �ekla ,�e si mysl�m ,�e pohled�vka je d�vno proml�en�.Pan� mi odpov�d�la ,�e na toto se proml. lh�ta nevztahuje.Nakonec jsem si musela kopii vytelefonovat z Pardubic.Podpis nesouhlasil ale data souhlasili se smlouvou u �esk� poj. �la jsem se tam zeptat jestli ten agent co psal smlouvu u nich ned�lal i v t� dob� pro �SOB tenkr�t to bylo IPB-poj.Pravd�podobn� se jednalo o fiktivn� smlouvu .Pan� se hrozn� divila,�e n�co v�bec vymahaj� jeliko� doba vymah�n� pohled. poj. je po 3 letech proml�ena!! Tak to je ta rada- nev��te i kdy� V�m to �ekne pan� na pobo�ce zeptejte se u konkurence.Po tomto jsme poslali dopis na �SOB poj. �e po zji�t�n� ,�e v tomto p��pad� je doba proml�ena ,po 3 letech ��d�me o vymaz�n� dluhu ze z�kona .Na v�dom� jsme to dali i spol. M.B.A. finance.Fale�nou smlouvu jsme ne�e�ili. Proto�e jsem zjistila, �e na n�s cht�li ud�lat podraz tak a� si svoje probl�my s pracovn�ky �e�� sami.Dluh byl vymaz�n na n�mi zaslan� ��dosti .Pan� na p�ep�ce mi taky lhala! J� sama m�m u nich u �SOB poji�t�n� te� m� to mrz�.Jeliko� mi moc f�r nep�ipadaj�!!!Tak pozor na vymah�n� dluh� 6 let po term�nu.3 roky proml�en�ch.I kdyby jste je m�li tak nemaj� n�rok.Druh pracuje mimo domov kdyby bylo na n�m tak zaplat� ,proto�e na ten maraton by nem�l �as. Ilona
Reakce firmy:
K na�emu inkasn�mu procesu sd�lujeme n�sleduj�c�:
Spole�nosti M.B.A. Finance s.r.o. je inkaso pohled�vky sv��eno v�dy na z�klad� Mand�tn� smlouvy uzav�en� se subjektem, jeho� pohled�vky se spolupr�ce t�k� a v�dy ji dopl�uje Pln� moc. Ka�dou takto p�edanou pohled�vku pova�ujeme za opr�vn�nou.
Dojde-li k situaci, kdy dlu�n�k nebo domn�l� dlu�n�k dluh zpochybn�, vyzveme jej k dolo�en� neexistence �i neopr�vn�nosti dluhu, nej�ast�ji nap�. prost�ednictv�m kopie �hrady p�edm�tn� ��stky, prost�ednictv�m kopie v�pov�di p�edm�tn� smlouvy nebo t�eba formou �estn�ho prohl�en�, ve kter�m dlu�n�k sd�l� d�vody neopr�vn�nosti dluhu. Takov� podklady pak p�ed�me subjektu, pro kter� inkaso pohled�vky realizujeme, k posouzen�. Nep��slu�� n�m rozhodovat o (ne)opr�vn�nosti dluhu a jsme p�esv�d�eni, �e ��dn� subjekt n�m nep�ed�v� k vym�h�n� pohled�vku, o jej� opr�vn�nosti by nebyl p�esv�d�en. Av�ak bohu�el, k pochyben� m��e doj�t a pokud n�kdo zneu�ije osobn�ch �daj� domn�l�ho dlu�n�ka a uvede t�m v omyl jeho sam�ho i v��itele, nezb�v�, ne� v sou�innosti obou posti�en�ch toto odhalit a uv�st na pravou m�ru. ��dn� seri�zn� subjekt, mezi n� rozhodn� pat�� i spole�nost �SOB poji��ovna, a.s., nebude vym�hat prokazateln� neopr�vn�n� dluh, jen mu mus� b�t tato neopr�vn�nost dolo�ena.
K vym�h�n� proml�en� pohled�vky jen zm�nka, �e pochopiteln� nejde o nez�konnou �innost, tedy rozhodn� nelze jej� vym�h�ni pova�ovat za podraz apod.
Pevn� v���m, �e nejen pan� Pot��kov� jsme srozumiteln� vysv�tlili, pro� postupujeme takto. Samoz�ejm� se omlouv�me v�em, kte�� byli na�� spole�nost� osloveni myln�, av�ak nikdy nejde o �mysl, n�br� o snahu profesion�ln� vym�hat pohled�vku. Naproti tomu opr�vn�n� dlu�n�ci jist� prominou, u nich budeme v inkasn�m procesu nekompromisn� pokra�ovat.
Z�v�rem jen dod�m, �e ve�ker� na�e �innost respektuje povinnosti spojen� s dodr�ov�n�m z�kona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobn�ch �daj�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

GE MONEY AUTO St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma GEMM, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 04.05. 2007 V�clav CARDA, Jihlava:
Dne 5.3.07 jsem m�l dopravn� nehodu,p�i kter� do�lo k totaln� �kod� na vozidle.Tato nehoda se stala m�s�c a p�l p�ed ��dn�m dokon�en�m leasingov� smlouvy.P�esto�e jsem k vypo��d�n� pojistn� ud�losti vzhl�el s jistou d�vkou ned�v�ry sp�e k poji�tovn�; tato se zachovala vcelku solidn� a do m�s�ce po nehod� jsem m�l v rukou rekapitulaci s vy��slen�m ��stky, kter� byla odesl�na leasingov� spole�nosti GEMoney Auto. Z t�to mi asi po t�dnu p�i�el origin�l velk�ho technick�ho pr�kazu a vyrozum�n�,�e leasingov� smlouva skon�ila a �e v nejbli��� dob� bude na m�j ��et pouk�z�na ��stka -
32.528,01 Kc. Do dne�n�ho dne tj. 4.5.2007 jsem neobdr�el ,ani finan�n� ��stku, ani ��dn� dal�� vysv�tlen�.Proto jsem se dnes rozhodl,�e na GEMoney Auto dnes zavol�m,abych zjistil, kde nastal z�drhel. Po spojen� s oper�torem spole�nosti jsem m�l pocit,�e se mi zd� snad �patn� sen. Pan oper�tor mi sd�lil,�e finan�n� �astka 16.4.2007 skute�n� u� ode�la, ale na upln� jin� ��slo ��tu,ne� z kter�ho jsme pos�lali cel� 4 roky pen�ze leasingov� spole�nosti GEMoney Auto!!! P�esto�e jsme po obdr�en� rozhodnut� o ukon�en� smlouvy,je�t� znovu vyplnili formul��, kam m� b�t ��stka pouk�z�na, do�lo k t�to trapn� situaci. P�esto�e jsem byl doposud se slu�bami GEMoney vcelku spokojen(byl to ov�em funguj�c� vztah "j� v��i GEM" ,kdy jsem si sv� smluvn� z�vazky plnil,dle dojednan�ch krit�ri�),jsem nucen sv�j pohled na tuto spole�nost p�ehodnotit,jeliko� u takov�ho kolosu,jak�m GEMoney bezesporu je, pova�uji tuto z�le�itost za vrchol neprofesionality a diletanstv�. Pokud v pond�l� 7.5.07 nedosp�jeme k n�jak�mu rozumn�mu ukon�en�; budu nucen podstoupit celou z�le�itost m�di�m. Po t�to zku�enosti rozhodn� s GEMoney ji� do dal��ch transakc� nikdy nep�jdu a nikomu z m�ch bl�zk�ch i z m�ch koleg� nedoporu��m!!!
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

pozor na dopisy od �esk� poji��ovny! St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
V�robek
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 18.04. 2007 Renata M�sz�rosov�, Praha:
P��tel m� u �esk� poji�tovny uzav�enou starou, v�hodn�js� smlouvu. Jakoukoliv zm�nou v t�to smlouv� by p�i�el bonusy. U� asi rok se �P sna�� p��tele r�zn�mi v�mluvami donutit, aby svoji smlouvu zru�il a uzav�el novou. Ned�vno v�emu ale �P nasadila korunu. Poslala p��telovi dopis s t�m, �e mu oznamuj� zm�nu jeho smlouvy na jinou, dra��� a aby laskav� zaplatil p�ilo�enou slo�enku. Na ��dnou zm�nu bez souhlasu nemaj� n�rok, proto tak� p��tel telefonoval do �P a tam mu sd�lili, �e kdy� nechce, tak a� neplat� a nic se nezm�n�. Kdyby mu sd�lili, �e je tu mo�nost zm�ny smlouvy na jinou, tak se to d� je�t� pochopit, ale takto to je naprosto neakceptovateln�! Dovedu si p�edstavit, kolik lid� slo�enku zaplat� jen proto, �e si mysl�, �e na to m� �P pr�vo. Je tedy lep�� si jakoukoliv zm�nu rad�ji ov��it.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Jsem i sd�tmi bez bytu St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Aktivn� �esk� Mobil a.s., �imick� 780/61, Praha 8
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 16.04. 2007 Jarmila Nevolov�, Ne�t�mice:
Dobr� den.Mysl�m, �e nebude na m�st� popisovat mou zku�enost �pln� do detailu,jeliko� jsem s touto spole�not� st�le v rozep�i a dovt�pen�m ze strany ACM bych si jen je�t� v�ce u�kodila, ale ubezpe�uji v�echny p��padn� z�jemce o p�j�ku u t�to spole�nosti, �e podeps�n�m smlouvy o �v�ru + podm�nek je otev�en�m br�ny do pekla!
P�i sjedn�v�n� �v�ru jsou to velico mil� a vst��cn� lid�, kter�m z�le�� jen na tom, jak V�m co nejrychleji pomoci.A v�ak po podeps�n� smlouvy o �v�ru se nebudete sta�it divit. Uvedu p��klad: Pot�ebujete nap�.cel�ch 200 000.-K�.Sep�ete smlouvu na 200 000.-K�,zastav�te jim svou nemovitost, ale na ��et V�m p��jde 160 000.-K�!Jen za odesl�n� pen�z a zpracov�n� smlouvy jste zaplatili 40000.-K�. Do m�s�ce to rozd�ch�te a akor�t si nad�v�te, �e jste si po��dn� neprostudovali v�eobecn� podm�nky a za�nete p�j�ku ��dn� spl�cet.
Za p�l roku p��jde nemoc, nebo ztr�ta zam�stn�n� a vy jste se opozdili o 1 spl�tku v�ce jak 30 dn� a je to tu.Jste upozorn�n a vyzv�n k zaplacen� cel�ho �v�ru a to do t�� dn� od doru�en� a upozor�uji, �e nezaplat�te ani 160, ani 200, ani 300, ani 400 tis., proto�e to do t�� dn� samoz�ejm� nese�enete, ale dojde k rozhod��mu soudu, ten V�m d� tak� 5 den� ultim�tum a pokud ty pen�ze nese�enete, p��jdete o st�echu nad hlavou, ani nemrknete.Koho zaj�m�, �e je�t� p�ed rozhod��m ��zen�m jste se spojili s ACM a tam V�m jist� �v�rov� specialista �ekl, �e pokud zaplat�te pokutu ve v��i 20 000.-, bude v�e OK.V��te nebo ne, za m�s�c budu bez st�echy nad hlavou a m�m 3 d�ti.Nejsem ��dn� neplati�, sv� z�vazky jsem v�dycky ��dn� splatila a jenom d�ky sv� BLBOSTI jsem te� na pokraji zhroucen�.Nem�me kam j�t a to je�t� m�m v pl�nu firmu ACM za�alovat a tak se budu stresovat kv�li "blb�m" 160. tis�c�m p�kn� dlouho.Tak�e moje rada na z�v�r.ACM OBEJ�T OBLOUKEM!!!
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Bez�ro�n� obdob� u kreditek CSOB je jen 30 dn�. St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma �SOB, Praha 5
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 06.04. 2007 Vladim�r Kut�lek, Velk� Pavlovice:
Fakticky splacen� �v�ru v j�mi uv�d�n�m bez�ro�n�m obdob� 45 dn�, neznamen�, �e za tuto ��stku dodate�n� nena��tuj� �rok v dal��m m�s�ci. Tzn. jedin� opravdov� bez�ro�n� obdob� u t�to banky je max. 31 dn�, kter� odpov�d� pojmu bez�ro�n� obdob� u jin� banky.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Velmi �patn� St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma FINPOMOC.CZ, s.r.o., V�clavsk� n�m. 47, Praha 1
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 28.03. 2007 Iveta Tu�kov�, Praha 4 - Chodov:
Moje zku�enost je, vzhledem k tomu, �e jsem samo�ivitelka, velmi stra�n�. Byla jsem nucena vz�t si �v�r od firmy FINPOMOC.CZ, s.r.o. a dnes u� v�m, �e jsem to nemn�la d�lat. Vzala jsem si �v�r 15 000,- K� a z�hy jsem touto firmou byla oslovena, �e mus�m vr�tit 32 000 ,- K�. Smlouva je toti� tak "�ikovn�" napsan�, �e prvn� spl�tka je ji� p�t� den od podeps�n� smlouvy. ��dn� jsem za�ala pos�lat spl�tky dal�� m�s�c, jak je to u jin�ch bank b�n�. Ale dostala jsem od FINPOMOC.CZ,s.r.o. dopis, kde mi bylo sd�leno, �e jim dlu��m 32 000,- K�. Okam�it� jsem se p�semn� odvolala, �e jsem za�ala ��dn� spl�cet a �e mi nebyla zasl�na ani ��dn� upom�nka, ale tato firma z�sadn� na p�semn� kontakt nereaguje. Cht�la bych touto cestou varovat v�echny, kdo by si cht�li vz�t �v�r od t�to firmy, a� tak ve vlastn�m z�jmu ne�in�. Ozvalo se mi ji� n�kolik lid� se stejnou zku�enost�, jako m�m j� a v��te, �e to jsou p��b�hy velmi tragick�. Pan�, kter� si p�j�ila 15 000,- K� mus� zaplatit nyn� 116 000,- K�, p�n kter� si t� od t�to firmy p�j�il m� odstaven� ��et a hroz� mu exekuce a to p�esto, �e ��dn� pos�l� spl�tky atd... . Bylo by nejlep�� podat na tuto firmu FINPOMOC.CZ, s.r.o. trestn� ozn�men� a v�e medializovat.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

�v�r GAUDEAMUS St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Komer�n� banka, a.s. Praha, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 14.02. 2007 Zden�k �esal, Hodon�n:
Po dne�n�m vy�izov�n� studentsk�ho �v�ru v KB v Hodon�n� si budu d�vat na poji��ov�ky zase v�t��ho majzla. Snad hodinu se to vy�izuje, pot�ebujete 2 ru�itele (oba rodi�e) a pak se v�m sna�� poradkyn� vnutit �ivotn� nebo penzijn� p�ipoji�t�n� Ale jen produkty KB. A v�te, s jakou v�mluvou? Pr� kdyby se mi n�co stalo, tak aby bylo z �eho ten �v�r zaplatit. A k �emu tam pak jsou ti 2 ru�itel�?? Po chv�li diskuze poradkyn� odnesla �v�r sv� vedouc� s pov�d�n�m, �e pan� vedouc� bude na�tvan�, �e jsem si to poji�t�n� nesjednal (i kdy� u� jedno m�m, ale ne u KB). Nech�pu, jak mohou n�komu vnucovat toto a tvrdit, �e to k tomu mus� b�t, i kdy� to je naprost� le�. Tak bacha, aby v�m nevnutili n�co, co nechcete!
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

GEMONEY Auto -- ukonceni uveru po odcizeni vozidla St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma GE Money Multiservis, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 02.02. 2007 Petr Valch��, Velvary:
Dobry den,
mam neprijemnou zkusenost s touto firmou, predevsim ve vyporadani v kalkulaci po ukonceni uveru po odcizeni vozidla.

Nize vkladam informace, ktere bych rad zaslal postou jako reklamaci na GEMoneyAuto.

Predem Vam velice dekuji za informaci, jak se mohu takovym praktikam branit. Nemyslim si, ze je pricteni castky 46.000 do finalni kalkulace ve prospech GE vporadku. Jedna se pry o jejich naklady na vyporadani tretich stran.

Nic takove jsem ve smlouve nemel.

Dekuji a preji pekny den

Petr Valchar

GE Money Multiservis, a.s.
odd�len� poji�t�n�
Vysko�ilova 1442/1a
140 28 Praha 4

Ing. Petr Valch��
N�m. kr�le Vladislava 111
273 24 Velvary

Reklamace kalkulace k z�niku �v�rov� smlouvy �.33265258

Dobr� den,
na z�klad� zasl�n� podkladu kalkulace k z�niku �v�rov� smlouvy jsem zjistil, �e po mne ��d�te doplatek v celkov� ��stce 21.084,21K�

Ze zaslan�ch podklad� kalkulace nejsem schopen identifikovat, a proto ani souhlasit s �daji na kalkulaci. R�d bych si ov��il, �e jsou V�mi uveden� �daje spr�vn� vypo�teny. P�edev��m nesplacen� jistina, dorovn�n� hav a pov poji�t�n�, �roku. D�le jsem byl velice nemile p�ekvapen polo�kou neuhrazen�ch n�klad� v��itele na slu�by t�et�ch stran, kter� zvr�tila vypo��d�n� ve prosp�ch GEMM.

Pros�m V�s tedy o zasl�n� detailn�ho p�ehledu v�po�t� jednotliv�ch polo�ek v kalkulaci s odkazem do platn�ch VOP, kde mohu identifikovat, �e na takov�to polo�ky m�te n�rok a jsou vypo�teny dle VOP.

Pros�m o detailn� zasl�n� v�po�tu t�chto hodnot:
� nesplacen� jistina � detailn� �asov� pr�b�h spl�tek a umo�ov�n� jistiny
� dorovn�n� poji�t�n� pov, hav � �asov� pr�b�h, kde bude z�ejm�, �e p�eplatek odpov�dal skute�nosti
� dorovn�n� �roku ke dni 22.1. � detailn� v�po�et, jak tato ��stka vznikla

D�le V�s pros�m o detailizaci n�kladov�ch polo�ek kalkulace:
� administrativn� n�klady � zasl�n� aktu�ln�ho ��seln�ku a platn�ho p�edpisu, dle kter�ho byl poplatek za��tov�n, s odkazem do VOP
� n�klady spojen� s ukon�en�m fixace zdroj� � op�t pros�m o osv�tlen� v�po�tu t�to ��stky, jak se k fin�ln� dostaneme
� a posledn� nejv�ce pro mne nepochopiteln� polo�ka neuhrazen�ch n�klad� v��itele na slu�by t�et�ch stran v hodnot� 46.629,9K� � u t�to polo�ky pros�m detailn� p�ehled, z jak�ch jednotliv�ch n�klad� se skl�d� a jak jsou tyto n�klady vypo��t�ny�

Domn�val jsem se, �e pokud do�lo k p�j�ce 280.000K� a vyrovn�n� v�etn� spl�tek a pojistn�ho pln�n� a p�eplatk� z poji�t�n� v hodnot� p�ibli�n� 350.000K�, vznikne sp�e p�eplatek v��i m� osob� � automobil jsem �d�ky� kr�de�i pou��val pouze 2,5 m�s�ce. Zapo�ten� polo�ky m� velice nemile p�ekvapily.

Informace o nutn�m uhrazen� ��stky v hodnot� 21.084,21K� k datu 19.2.2007 se mi tak� nezd� moc korektn� na spole�nost takov�ho jm�na jako je GE Money. Nab�dnut�m spl�tkov�ho re�imu by jist� vyzn�lo v dan� situaci pro klienta p��zniv�ji.

Tato negativn� zku�enost u m� bohu�el vyvolala rozd�ln� pocity, neb jsem byl v minulosti se slu�bami spole�nosti GE Money doposud velice spokojen, p�esv�d�en o profesionalit� firmy a z�rove� po t�to zku�enosti jsem velice nespokojen s pr�b�hem a p�edev��m �e�en�m a podm�nkami, jak je semnou v p��pad� ukon�en� nakl�d�no.

Faktick� shrnut� aktu�ln�ho stavu, do kter�ho jsem se dostal ciz�m zap���in�n�m - odcizen�m vozidla:
� Vozidlo jsem pojistil u �esk� Poji��ovny, kter� se zachovala velice vst��cn� a profesion�ln� p�i pojistn�m pln�n�.
� Na toto vozidlo jsem si z �ady r�zn�ch mo�nost� p�j�il pr�v� od firmy GEMM, kde jsem p�edpokl�dal solidn� spolupr�ci a profesionalitu � bohu�el ji tak nyn�, po takov�to zku�enosti nevn�m�m a stejn� tak ani m� okol�

Na z�v�r si dovol�m shrnut�, �e pova�uji za velice ne�estn�, neprofesion�ln� a� lichv��sk�, jak�m zp�sobem GEMM provedla kalkulaci a jak� v�echny polo�ky do v�sledn�ho vyrovn�n� zapo�etla. Domn�v�m se, �e avizovan� v�po�et RPSN (29%) tyto polo�ky jist� neuva�uje a r�d bych se od V�s o tomto nechal pou�it (detailn�m p�ehledem).

Velice bych uv�tal, pokud by si n�kter� vedouc� pracovn�k, nap��klad pan� S�korov�, na m� mohl ud�lat chvilku �asu a detailn� mi vysv�tlit m� otev�en� ot�zky a po�adavky m�ho dopisu.

S pozdravem

Petr Valch��
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

stejn� zku�enost se spole�nost� santander finance St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Santander Consumer Finance a.s., �afr�nkova 1, Praha 5
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 12.01. 2007 ladislav lasota, vendryn�:
M�m s firmou Santander naprosto shodnou zku�enost!Rozd�l je pouze v tom,�e jsem se �v�r v podobn� v��i rozhodl p�ed�asn� doplatit po dvou m�s�c�ch!Sv�te div se v prvn� kalkulaci byla ona smluvn� "pokuta"za p�ed�asn� doplacen� �v�ru o kter� jsem v�d�l a veden� �v�ru ��dov� ve stokorun�ch!Na tyto podm�nky jsem ochotn� p�istoupil,ale bohu�el trvalo dal�� dva m�s�ce,ne� se mi povedlo d�t dohromady pen�ze z term�novan�ch vklad�!A tady se najednou objevila ��stka v desetitis�c�ch za veden� ��tu!Na m�j dotaz na �em tedy tento poplatek z�vis� mi bylo velmi mlhav� vysv�tleno,�e se jedn� o ochot� jak�si t�et� osoby(v tomto p��pad� spolenosti AAA auto)pod�let se na �hrad� t�chto poplatk�,co� jsem skute�n� u� v�bec nepochopil,jak je mo�n� �e se t�et� osoba po m�s�ci je ochotn� pod�let na �hrad� t�to ��stky v t�m�� 100% a po dal��ch dvou m�s�c�ch u� ne?Na to u� jsem odpov�� nedostal!Rozhodl jsem se tedy pro jistotu kalkulaci urychlen� doplatit,aby nedo�lo k tomu �e si spole�nost a tajemn� t�et� osoba �eknou o dal�� pen�ze!
Mysl�m si �e a ni podrobn� prostudov�n� podm�nek smlouvy by v tomto p��pad� nepomohlo,proto�e najdete pouze on�ch 5% smluvn�ho poplatku za p�ed�asn� splecen� �v�ru,ale o ohromn� cif�e za sjedn�n� �v�ru se ve smlouv� nedo�tete a pokud v�m nep�ipadn� podivn� v jednotliv�ch m�s��n�ch spl�tk�ch,pak jste v pasti!
Pros�m m�te-li n�kdo podobn� zku�enosti se spole�nost� Santander consumer finance,ozv�te se pros�m na uvedenou e-mailovou adresu!Sb�r�m podklady pro pod�n� �aloby ,p��padem se zab�v� i SOS.
Lasota
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Diskriminace z�kazn�ka St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Beneficial Finance, a.s., Praha 5
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 27.12. 2006 Martin Pol�k, MUDr., Praha 6:
P�ed Sv�tky jsem nav�t�vil jeden velk� obchod s elektronikou, kde jsem se rozhodl zakoupit notebook v celkov� hodnot� ( i spoji�t�n�m 33000 K�). Byl mi nab�dnut spl�tkov� prodej, kter� pro obchod nab�z� spole�nost Benefiacial Finance, a.s. Pracov�k t�to spole�nosti se mnou sepisoval n�vrh smlouvy, kde po m� cht�l v�d�t, kde a jak dlouho pracuji, kolik m�m d�t�, kde a jak dlouho bydl�m a zda m�m n�jak� dal�� z�vazky. U� p�i sepisov�n� smlouvy mi bylo divn�, �e nelze zohlednit, �e �lov�k m��e b�t i zam�stnance a z�rove� i podnikatel. Po seps�n� n�vrhu smlouvy a jej�m podesp�n� jsem byl vyzv�n k podeps�n� souhlasu s nakl�d�n�m s sosobn�mi �daji. Dohodli jsme se, �e slo��m akontaci 13 000 K� , tak�e se jednalo o ��sku 20000 K� ! Doba spl�cen� m�la b�t 6 m�s�c�. Nakonec jsem byl vyzv�n, abych si je�t� n�co za��dil, �e moje smlouva projde procesem schvalov�n� ( o tom ani o dal��ch podm�nk�ch poskytnut� �v�ru jsem dop�edu nebyl pou�e). Toto se ud�lo v 18:30, tedy v dob�, kdy ��edn� hodiny t�to firmy ji� nejsou. Vr�til jsem se po 15 minut�ch a pracovn�k firmy mi sd�lil, �e moje ��dost o poskytnut� �v�ru 20000 na 6 m�s�c� byla zam�tnuta. Dal�� mi pracovn�k odm�tl sd�lit s odkazem na vnit�n� p�edpisy spole�nosti, kter� zakazuj� sd�lovat odm�tnut�m klient�m d�vody tohoto odm�tnut� ! Po cca 3/4hodin� takto zbyte�n� str�ven�ho �asu jsem tedy �el k pokladn� a sumu jsem zaplatil platebn� kartou (zcela bez probl�m�). N�sleduj�c� den jsem napsal a zavolal do firmy, kde jsem v podstat� dostal stejnou odpov��, tj.�e nem�m pr�vo v�d�t d�vody odm�tnut� a �e nakl�dat s m�mi osobn�mi daty firma m��e, proto�e jsem s t�m souhlasil. To, �e moje ��dost byla odm�tnuta nen� pr� d�vodem, pro� by nemohli s m�mi daty d�le nakl�dat, i kdy� s t�m nyn� nesouhlas�m.
Jsem nucen konstatovat, �e pokl�d�m tento postup za klamavou reklamu, d�le za diskriminaci z�kazn�ka a tak� za naprosto nehor�zn� postup v��i soukrom�m osob�m. Jsem tak� p�esv�d�en, �e pracovn�k �patn� zapsal data, kter� jsem mu diktoval. Z�ejm� v tomto st�t� je nutn� sp�e zaml�ovat pravdu a pak m� �anci i na to, �e dostane velk� pen�ze. Jak jsem ji� napsal, produkt jsem si koupil platebn� kartou bez probl�m�, ale jedn� se mi o princip, jak�m tato (a z�ejm� i dal�� spole�nosti s klienty zach�zej�).
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

��st mus�, podepsat m��e� St�l� odkazUd�len� zn�mka: 3
Firma multiservisy, banky apod., cel� �R
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 10.12. 2006 Nov�k Jan, Praha:
Mysl�m si, �e nadpis ��k� v�e. Denn� o tom �teme v novin�ch, sly��me v r�dio, vid�me v TV ... a p�ece se st�le najdou hlup�ci, kte�� si pak na t�chto str�nk�ch st�uj� na spl�tkov� spol.,banky, firmy, �e je okradli, �e maj velk� �rok, �e zaplat�me moc nav�c ... Ale sta�� jedin�, p�e��st si podm�nky a hlavn� ty psan� mal�mi p�smeny. Ka�d� se nech� nal�kat na 0%, ale u� nevid� tu rpsn a pak ��k�, �e ho spole�nost okradla. Jsem zv�davej, kolik p��sp�vk� jsem p�ibude po v�noc�ch a� lidem dojde, �e v�no�n� d�rky na kter� nem�li jim vyjdou p�kn� draho.
Tak�e �t�te pozorn� a nebo si nest�ujte !!!
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Pozitivn� zku�enost St�l� odkazUd�len� zn�mka: 1
Firma 1A-Finance, P��kop 6, Brno
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 23.11. 2006 Jan Nov��ek, Brno:
Dobr� den, cht�l bych reagovat na velmi dobr� p��stup a opravdu profesion�ln� p��stup pracovn�k� firmy, kdy� jsem se dotazoval na �v�r na auto, moji Mazdu 626 r.v. 1999. Kontaktoval jsem tuto firmu na doporu�en� autobazaru ohledn� koup� vozu. V autobazaru mi nab�zeli i jin� finan�n� instituce. Z vlastn�ch zku�enost� v�m, �e v�t�inou ka�d� doporu�uje nejd��v to hor��, proto�e je to pro n�j finan�n�m p��nosem. Proto jsem do 1A volal a� nakonec. Spl�tky, kter� mi za stejn�ch podm�nek nab�dla jejich konkurence byly vy��� - v ��du asi 1500 K�, co� je p�i n�sobku m�s�c�, na kter� jsem si v�z cht�l po��dit a� moc! Ve firm�, kter� mi nakonec opravdu vy�la vst��ct bylo v�e v pohod�, sle�na po telefonu na mne byla opravdu hodn� p��jemn� a dokonce jsem smlouvu uzav�el po telefonu, teprve v autobazaru jsem se setkal z pracovn�kem t�to spole�nosti, kde jsem v�echny pap�ry podepsal. Dokonce se mi ten p�n natolik p�izp�sobil, �e jsme se setkali a� po 8 ve�er !!!, proto�e jsem ten den nem�l d��ve �as.
Jeho jedn�n� se mnou bylo naprosto profesion�ln�, p��l bych si, aby se takhle chovali i ostatn� lid� z r�zn�ch spl�tkov�ch firem, pro kter� jsem stejn� z�kazn�k, jako pro tuto firmu.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou


Dal�� str�nka(c) Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky, Ryt��sk� 10, 110 00 Praha 1, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
[CNW:Counter] TOPlist