´┐Żlensk´┐Ż sekce:


English version
SDRU´┐ŻEN´┐Ż OBRANY SPOT´┐ŻEBITEL´┐Ż
SOS > Partne´┐Żi > Spolupr´┐Żce SOS s obcemi a institucemi

Spolupr´┐Żce SOS s obcemi a institucemi

Sdru´┐Żen´┐Ż obrany spot´┐Żebitel´┐Ż ´┐Żesk´┐Ż republiky (SOS) nab´┐Żz´┐Ż spot´┐Żebitel´┐Żm ´┐Żadu u´┐Żite´┐Żn´┐Żch informac´┐Ż a slu´┐Żeb, jejich´┐Ż p´┐Żev´┐Żnou v´┐Żt´┐Żinu poskytuje d´┐Żky podpo´┐Że ze st´┐Żtn´┐Żho rozpo´┐Żtu zdarma. Pro roz´┐Ż´┐Ż´┐Żen´┐Ż pov´┐Żdom´┐Ż se SOS obrac´┐Ż i na obce i dal´┐Ż´┐Ż instituce (zejm´┐Żna knihovny), kter´┐Ż tak mohou sv´┐Żm ob´┐Żan´┐Żm ´┐Żi n´┐Żv´┐Żt´┐Żvn´┐Żk´┐Żm nab´┐Żdnout ´┐Żadu u´┐Żite´┐Żn´┐Żch slu´┐Żeb.

Odkaz na poradnu pro spot´┐Żebitele na web ka´┐Żd´┐Ż instituce

S probl´┐Żmy, jako jsou neuznan´┐Ż reklamace obuvi, nebo ´┐Żpatn´┐Ż odveden´┐Ż stavebn´┐Ż pr´┐Żce, se setk´┐Żvaj´┐Ż spot´┐Żebitel´┐Ż v cel´┐Ż ´┐ŻR. Proto´┐Że v´┐Żak SOS nem´┐Ż kapacitu a finance nutn´┐Ż pro zaji´┐Żt´┐Żn´┐Ż osobn´┐Żho kontaktu p´┐Żi poradenstv´┐Ż ve v´┐Żech regionech, p´┐Żipravilo syst´┐Żm tzv. partnersk´┐Żch poraden pro obce, m´┐Żsta a dal´┐Ż´┐Ż nez´┐Żvisl´┐Ż instituce (komer´┐Żn´┐Ż firmy tohoto nemohou z d´┐Żvodu udr´┐Żen´┐Ż nez´┐Żvislosti SOS vyu´┐Ż´┐Żvat).
Ka´┐Żd´┐Ż instituce m´┐Ż´┐Że bezplatn´┐Ż z´┐Żskat partnerskou poradnu (viz nap´┐Ż. tato uk´┐Żzka) bezplatnou registrac´┐Ż (stejn´┐Ż se lze zaregistrovat i pro partnerstv´┐Ż s Datab´┐Żz´┐Ż spot´┐Żebitelsk´┐Żch zku´┐Żenost´┐Ż, kam v´┐Żichni spot´┐Żebitel´┐Ż mohou zan´┐Żst sv´┐Żj poznatek s konkr´┐Żtn´┐Żm v´┐Żrobkem ´┐Żi spole´┐Żnost´┐Ż). Od registrovan´┐Żch instituc´┐Ż o´┐Żek´┐Żv´┐Żme, ´┐Że na sv´┐Ż internetov´┐Ż str´┐Żnky nebo ve´┐Żejnou v´┐Żv´┐Żsku um´┐Żst´┐Ż odkaz na tuto partnerskou poradnu, aby jejich ob´┐Żan´┐Ż v´┐Żd´┐Żli, kde mohou bezplatn´┐Ż konzultovat sv´┐Żj dotaz.
Obec ´┐Żi instituce mohou tuto slu´┐Żbu rozv´┐Żjet i d´┐Żle - nap´┐Ż. mohou sv´┐Żm ob´┐Żan´┐Żm nab´┐Żdnout, ´┐Że dotaz vlo´┐Ż´┐Ż do syst´┐Żmu a po jeho zodpov´┐Żzen´┐Ż odpov´┐Ż´┐Ż zprost´┐Żedkuj´┐Ż tazateli. T´┐Żmto zp´┐Żsobem mohou pak t´┐Żto slu´┐Żby vyu´┐Ż´┐Żvat i spot´┐Żebitel´┐Ż bez p´┐Żipojen´┐Ż k internetu.

Spolupr´┐Żce se zpravodaji ´┐Żi ´┐Żasopisy obc´┐Ż

´┐Żada obc´┐Ż a v´┐Żt´┐Żina m´┐Żst vyd´┐Żv´┐Ż v nejr´┐Żzn´┐Żj´┐Ż´┐Ż podob´┐Ż ur´┐Żit´┐Ż zpravodaj pro sv´┐Ż ob´┐Żany. SOS nab´┐Żz´┐Ż mo´┐Żnost za´┐Żazen´┐Ż sloupku spot´┐Żebitelsk´┐Ż poradny do tohoto periodika. SOS kladen´┐Ż dotazy bezplatn´┐Ż zodpov´┐Ż a poskytne ke zve´┐Żejn´┐Żn´┐Ż. Uv´┐Żt´┐Żme mo´┐Żnost um´┐Żst´┐Żn´┐Ż z´┐Żkladn´┐Żch kontaktn´┐Żch ´┐Żdaj´┐Ż SOS, aby spot´┐Żebitel´┐Ż v´┐Żd´┐Żli, kam se obr´┐Żtit, budou-li po´┐Żadovat rychle konzultaci. Nebudou-li m´┐Żt va´┐Żi ob´┐Żan´┐Ż v dan´┐Żm obdob´┐Ż vlastn´┐Ż dotazy, m´┐Ż´┐Żeme zde umis´┐Żovat odpov´┐Żdi na nej´┐Żast´┐Żj´┐Ż´┐Ż dotazy, kter´┐Ż se objevuj´┐Ż v poradn´┐Żch SOS.
Uk´┐Żzky vyu´┐Żiteln´┐Żch ´┐Żl´┐Żnk´┐Ż si m´┐Ż´┐Żete prohl´┐Żdnout on-line, p´┐Ż´┐Żpravu dal´┐Ż´┐Żch je t´┐Żeba individu´┐Żln´┐Ż konzultovat.

Informov´┐Żn´┐Ż va´┐Żich ob´┐Żan´┐Ż, ´┐Żten´┐Ż´┐Ż´┐Ż ´┐Żi n´┐Żv´┐Żt´┐Żvn´┐Żk´┐Ż

V p´┐Ż´┐Żpad´┐Ż va´┐Żeho z´┐Żjmu v´┐Żm m´┐Ż´┐Żeme zas´┐Żlat na´┐Że tiskov´┐Ż zpr´┐Żvy, kter´┐Ż je mo´┐Żn´┐Ż p´┐Żetiskovat v radni´┐Żn´┐Żm zpravodaji, pop´┐Ż. uve´┐Żej´┐Żovat na informa´┐Żn´┐Żch n´┐Żst´┐Żnk´┐Żch um´┐Żst´┐Żn´┐Żch na ´┐Ż´┐Żadech, v knihovn´┐Żch, kulturn´┐Żch za´┐Ż´┐Żzen´┐Żch atp. Tam tak´┐Ż mohou b´┐Żt dal´┐Ż´┐Ż zaj´┐Żmav´┐Ż informace, kter´┐Ż pro va´┐Że ob´┐Żany budou jist´┐Ż vyu´┐Żiteln´┐Ż. Mohou se zde objevovat informa´┐Żn´┐Ż let´┐Żky, kter´┐Ż lze nal´┐Żzt, ale i st´┐Żhnout, na http://www.spotrebitele.info/kampan/letaky.php, ale tak´┐Ż V´┐Żm m´┐Ż´┐Żeme zas´┐Żlat informace o aktu´┐Żln´┐Żch rizic´┐Żch na trhu, o v´┐Żskytu nebezpe´┐Żn´┐Żch v´┐Żrobk´┐Ż, zaj´┐Żmav´┐Ż ´┐Żl´┐Żnky z r´┐Żzn´┐Żch oblast´┐Ż apod. V p´┐Ż´┐Żpad´┐Ż Va´┐Żeho z´┐Żjmu o tuto formu spolupr´┐Żce v´┐Ż po´┐Żadavek sm´┐Ż´┐Żujte na tento e-mail.

Jin´┐Ż formy spolupr´┐Żce

Jsme otev´┐Żeni i dal´┐Ż´┐Żm form´┐Żm spolupr´┐Żce. Po dohod´┐Ż mohou b´┐Żt uspo´┐Ż´┐Żd´┐Żny nap´┐Ż. besedy s ob´┐Żany. Uv´┐Żt´┐Żme i va´┐Że dal´┐Ż´┐Ż n´┐Żm´┐Żty.

Kontakt

Detaily dal´┐Ż´┐Żch forem spolupr´┐Żce domlouvejte na zde nebo telefonicky s pan´┐Ż Ivanou Pickovou na 224 239 940.

Partne´┐Żi SOS

EU Provoz poradny je spolufinancov´┐Żn z programu Transition Facility Evropsk´┐Ż unie a rozpo´┐Żtu Ministerstva pr´┐Żmyslu a obchodu ´┐ŻR.

(c) SOS - Sdru´┐Żen´┐Ż obrany spot´┐Żebitel´┐Ż, o.s., Nov´┐Żkov´┐Żch 8, 180 00 Praha 8, I´┐Ż: 48429627. V´┐Żechny zve´┐Żej´┐Żovan´┐Ż ´┐Żdaje maj´┐Ż pouze informativn´┐Ż charakter a nemohou b´┐Żt pou´┐Żity jako d´┐Żkazn´┐Ż materi´┐Żl. SOS nenese odpov´┐Żdnost za aktu´┐Żlnost, ´┐Żplnost a spr´┐Żvnost poskytovan´┐Żch informac´┐Ż. S technick´┐Żmi n´┐Żm´┐Żty a p´┐Żipom´┐Żnkami se obracejte na webmastera. Vyu´┐Ż´┐Żv´┐Żme webhosting a publika´┐Żn´┐Ż syst´┐Żm Toolkit od Econnectu.
Slu´┐Żby zalo´┐Żen´┐Ż na principu SMS technicky zabezpe´┐Żuje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p´┐Ż 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru´┐Żen´┐Ż obrany spot´┐Żebitel´┐Ż ´┐ŻR vyu´┐Ż´┐Żv´┐Ż medi´┐Żln´┐Ż slu´┐Żby serveru Pressweb: www.pressweb.cz.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) ´┐Ż v´┐Żechna pr´┐Żva vyhrazena. Materi´┐Żly agentury AP nesm´┐Ż b´┐Żt d´┐Żle publikov´┐Żny, vys´┐Żl´┐Żny, p´┐Żepisov´┐Żny nebo redistribuov´┐Żny.
Spole´┐Żnost Mediafax je medi´┐Żln´┐Żm partnerem Sdru´┐Żen´┐Ż obrany spot´┐Żebitel´┐Ż ´┐ŻR.
P´┐Żetiskov´┐Żn´┐Ż autorsk´┐Żch materi´┐Żl´┐Ż pouze se souhlasem redakce.
D´┐Żkujeme za podporu na´┐Ż´┐Ż ´┐Żinnosti: Ministerstvu pr´┐Żmyslu a obchodu ´┐ŻR, Evropsk´┐Ż unii v r´┐Żmci programu Transition Facility administrovan´┐Żm Nadac´┐Ż rozvoje ob´┐Żansk´┐Ż spole´┐Żnosti, Gener´┐Żln´┐Żmu ´┐Żeditelstv´┐Ż pro zdrav´┐Ż a ochranu spot´┐Żebitele Evropsk´┐Ż unie.

L´┐Żb´┐Ż se V´┐Żm n´┐Ż server? Pros´┐Żme, podpo´┐Żte n´┐Żs.

Logo EvropskÚ unie   Pressweb
TOPlist