�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
SOS > Dr�itel� zna�ky SOS - Spot�ebitelsk� audit obchodn�ch podm�nek

Dr�itel� zna�ky SOS - Spot�ebitelsk� audit obchodn�ch podm�nek

Logo spotebitelskho audituLogo spotebitelskho auditu
ud�lovan� do 31.5.2007ud�lovan� od 1.6.2007


Provozovatel Webov� str�nky Platnost od Platnost do
Jozef Kosina-Koscom www.elektro-koscom.cz 15.05.2008 15.05.2009
MERCURY STAR s.r.o. www.kancelarskezidle.com. 12.05.2008 12.05.2009
Josef Zelinka http://e-space.cz 01.05.2008 01.05.2009
Softcom Group, spol. s r.o www.softcom.cz 18.04.2008 18.04.2009
MAXIMAC Group, spol. s r.o www.maximac.cz 17.04.2008 17.04.2009
Marcela Kokoliov� www.tutina.cz 16.04.2008 16.04.2009
BP-SERVICE, s.r.o. www.NaradiOnline.cz 10.04.2008 10.04.2009
GENERAL ARMY spol. s.r.o www.army-shop.cz 08.04.2008 08.04.2009
Petr Fyrbach www.armytrade.cz 04.04.2008 04.04.2009
Martin Holas www.profik.com 02.04.2008 02.04.2009
Mgr. Martin Resinger www.superpradlo.cz 01.04.2008 01.04.2009
L.S. Konzult, s.r.o. www.tvexpert.cz 17.03.2008 17.03.2009
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. www.parfemy.cz 14.03.2008 14.03.2009
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. www.prozdravi.cz 14.03.2008 14.03.2009
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. www.hodinky.cz 14.03.2008 14.03.2009
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. www.nakupnicentrum.cz 14.03.2008 14.03.2009
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o www.krasa.cz 14.03.2008 14.03.2009
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. www.sperky.cz 14.03.2008 14.03.2009
MW&Partner s.r.o. www.koberce-on-line.cz 25.02.2008 25.02.2009
Domatech Production s.r.o. www.domacitechnika.cz 12.02.2008 12.02.2009
Jan Kudrjavcev www.naplne.com 11.02.2008 11.02.2009
GLADIUS - �esk� zna�kov� zbo�� s.r.o. www.g-obchod.cz 07.02.2008 07.02.2009
�esk� elektra s.r.o., www.abcelektra.cz 04.02.2008 04.02.2009
Ing. Michal �ulkevi� www.mz-racing.net 30.01.2008 30.01.2009
1.mobilkur�r s.r.o www.mobilkuryr.cz 07.01.2008 07.01.2009
Ale� Oborn� � GEMINI www.Luxusnipradlo.cz 14.12.2007 14.12.2008
BossCan ComPrint spol. s r.o., www.comprint.prodejonline.cz 12.12.2007 12.12.2008
Zden�k Bauer-Elektro www.elektrobauer.cz 06.12.2007 06.12.2008
CityShop spol. s r.o., www.cityshop.cz 23.11.2007 23.11.2008
L.S. Konzult s.r.o www.gpsexpert.cz 14.11.2007 14.11.2008
L.S. Konzult s.r.o. www.mp3audioexpert.cz 14.11.2007 14.11.2008
L.S. Konzult s.r.o www.pdaexpert.cz 14.11.2007 14.11.2008
Dole�alov� s.r.o, www.narex-makita.cz 08.11.2007 08.11.2008
Ing. Martin P�ni�ka, Ph.D. www.tisknulevne.cz 18.10.2007 18.10.2008
Obchody 24 s.r.o. www.elektro-kuchyne.cz 15.10.2007 08.10.2008
Obchody 24 s.r.o. www.home-elektro.cz 15.10.2007 08.10.2008
Obchody 24 s.r.o. www.naradi-24.cz 15.10.2007 08.10.2008
Dalibor Farn� www.scoutdoor.cz 04.09.2007 04.09.2008
AG FOTO s.r.o www.ag-foto.cz 03.09.2007 03.09.2008
No 200 s.r.o www.no200.cz 03.09.2007 03.09.2008
ALFA COMPUTER CZ, s.r.o. www.alfacomp.cz 30.08.2007 30.08.2008
Miroslava Pracha�ov� www.prirodnileciva.cz 20.08.2007 20.08.2008
Miroslava Pracha�ov� www.vlnashop.cz 20.08.2007 20.08.2008
SEDNISI.CZ, spol. s r. o. www.sednisi.cz 16.08.2007 16.08.2008
Tom� Novotn� - Levn� koupelny www.levnekoupelny.cz 08.08.2007 08.08.2008
OEHLING CZ, s.r.o. www.oehling.cz 07.08.2007 07.08.2008
�AS D�T� s.r.o. www.babyportal.cz 20.07.2007 20.07.2008
CROATIA TRAVEL s.r.o, www.jadran.cz 19.07.2007 19.07.2008
Bo�ivoj Rekto��k www.rstick.com/shop 09.07.2007 09.07.2008
D�a Zedn�kov� www.audio3.cz 09.07.2007 09.07.2008
Milan �koda - FOTO www.fotoskoda.cz 01.07.2007 01.07.2008
CK - Agentura Free Time, s.r.o. www.afreetime.com 29.06.2007 29.06.2008
Allegria - Firma na z�itky, s.r.o, www.darky-jsou-zazitky.cz 25.06.2007 25.06.2008
Pavel Podolka - PP Electronic www.ppelectronic.cz 11.06.2007 11.06.2008
GSM TELEFONY, s.r.o, www.gsmtelefony.cz 04.06.2007 04.06.2008
VIRTSHOP CZ, s.r.o. www.sexshop.cz 28.05.2007 28.05.2008
KART Zl�n s.r.o. www.darkove-obaly.cz 03.05.2007 14.05.2009
Internet Shop s.r.o. www.parfums.cz 04.12.2006 12.03.2009
Ing. Tom� Kupka www.vlacek.cz 17.11.2006 13.05.2009
PROMA - servis, s.r.o. www.vasmarket.cz 23.10.2006 04.02.2009
GEO CENTRUM s.r.o. www.geocentrum-info.cz 16.10.2006 20.11.2008
Acebiz s.r.o. www.sexshopik.cz 05.10.2006 20.11.2008
K. D. Marketing s.r.o. www.obchodni-dum.cz 25.09.2006 12.02.2009
Ing. Jan Bl�ha www.obchod.blahasoft.cz 06.09.2006 15.11.2008
Petra computers, s.r.o. www.petracomp.cz 01.09.2006 28.04.2009
ASTRATEX, s.r.o. www.astratex.cz 30.08.2006 19.10.2008
PC Online Group s.r.o., www.onlineshops.cz 28.08.2006 06.11.2008
Omko Digital a.s. www.omko.cz 22.08.2006 19.09.2008
BORA spol. s r. o. www.naradi-dilna.cz 11.08.2006 12.03.2009
BBS spol. s r. o. www.shop.palmhelp.cz 01.05.2006 10.03.2009


P�i neopr�vn�n�m u��v�n� zna�ky SAOP kontaktujte pros�m
SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist